Let us Guide you Home!
16 years of success

Придобиване на разрешение за пребиваване в България през 2022 г

 1. Недвижими имоти в България
 2. / Придобиване на разрешение за пребиваване в България през 2022 г
Подробно търсене
22.01.2021
Автор на статията:
Яна Минченко

Как да получите разрешение за пребиваване в България: всички начини за 2022г

 

ПМЖ е разрешение за постоянно пребиваване, което дава на чужденец същите права като на местните жители. Разрешението за пребиваване в България може да бъде от следните видове:

 

► ДВЖ е дългосрочен престой в страната, началният период е 5 години. Може да се поднови;

► ВМЖ е дългосрочен престой в страната, максималният период е 1 година;

► ПМЖ е разрешение за постоянно пребиваване в страната, максималният срок е ограничен от валидността на задграничния паспорт.

 

Какви са основанията за получаване на разрешение за пребиваване в България?

 

 1. Откриване на фирма и създаване поне 10 работни места за местните работници.
 2. Да представлявате интересите на чуждестранна компания, регистрирана в БТПП.
 3. Да регистрирате брак с чужденец, който има постоянно пребиваване в България.
 4. Чуждестранен специалист в съответствие с нормите на международните договори.
 5. При официално разрешение за работа.
 6. За финансово обезпечен гарант на определен български гражданин или чужденец (ако имате семейни връзки).
 7. Дългосрочно лечение .
 8. Кореспондент на чуждестранни медии, акредитирани в България.
 9. Осигурен пенсионер, сумата за издръжка по сметката е от 1800 евро.
 10. За членове на семейството на лице, получило разрешение за пребиваване, или член на българско семейство.
 11. С български произход - корените дават право на постоянно пребиваване в България.
 12. Закупуване на недвижим имот в страната за сума от 300 000 евро.
 13. Инвестирайте в райони на страната в неравностойно положение от 125 000 евро.

Как да получите разрешение за пребиваване и постоянно пребиваване в България?

 

Има 2 начина. Стандартната процедура е следната:

 

► Влизане в страната с виза D.

► Друг начин са инвестициите в размер на 1 милион лева или повече. Тя дава правото да получите постоянно пребиваване в България незабавно, без да чакате 5-годишен период. Можете също така да регистрирате представителство на чужда компания.

 

Най-лесният начин е да кандидатствате за разрешение за пребиваване на чуждестранен пенсионер.

За тях е предвидена опростена процедура, необходимо е само да имат стабилен доход (пенсия) и да отговарят на едно от двете условия:

✔ да закупите имот (цената няма значение);

✔ да имате валиден договор за наем на недвижим имот.

 

Видове недвижими имоти
CEPI - European Association of Real Estate Professions