Let us Guide you Home!
16 years of success

Продайте недвижим имот в България

Решили сте да продадете своя имот в България? Препоръчваме ви да се свържете с професионална агенция за недвижими имоти. Ще спестите време и в повечето случаи продажба с агенция и с юридическа подкрепа е много по - изгодна за продавача!

Как работим ние:

моля, попълнете форма за продажба на имот

В рамките на 24 часа ние ще направим оценка на вашия имот и ще се свържем с вас.
Подписваме договор за продажба на недвижим имот
Проверяваме обект на наличие / липса на тежести
Публикуваме обект във нашия уебсайт, както и във други рекламни платформи

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ:

След като купувачът остави депозит за покупката на вашия апартамент, ние започваме подготовка на необходимите документи за сделката, а именно:

  • Получаване на удостоверение за данъчна оценка за апартамент
  • Получаване на кадастралната схема на апартамент

Документи необходими за продажба на имот от продавач:

  • Лична карта или валиден задграничен паспорт
  • Нотариален акт за собствеността
  • удостоверение за семейно положение на момент на продажба;
  • удостоверение за липса на тежести
  • Декларация по закона срещу изпиране на пари

Важно е да знаете! Според българското законодателство, ако имотът е закупен в брак и е съвместна имуществена общност, при продажбата му се изисква или присъствието на двамата съпрузи на сделката, или нотариално заверено съгласие за продажбата на техния дял от съпруг/га, както и други документи, изброени по-горе.

Изключение е наличието на брачен договор.

Продажба на недвижим имот в България дистанционно, без присъствие на сделка.

Ако нямате възможност да присъствате на сделка лично, можем да ви помогнем. Ако нямате доверено лице в България, нашият адвокат или избраният от вас представител действа като доверено лице на продавача. Няма рискове, получавате продажната стойност по разплащателната сметка, посочена в пълномощното. Винаги работим прозрачно, защитаваме интересите както на продавача, така и на купувача! Попитайте за подробности нашия консултант!
Мнения на нашите клиенти:

Продажба на недвижими имоти в България:

Видове недвижими имоти
CEPI - European Association of Real Estate Professions