Let us Guide you Home!
16 years of success

Политика за поверителност

  1. Недвижими имоти в България
  2. / Политика за поверителност
Подробно търсене

Политика за поверителност и защита на личните данни

Този документ установява правилата, че „"Булгариан Ресейлс" ЕООД,  ЕИК 175304826, юридически адрес: София, ж.к. Западен парк, ул. Западна 100 А, ап. 13, ет. 5, се прилага при използване на сайта https://bulgarianresales.com/

Какво се регулира от този документ

От 25 май 2018г България е свързана с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и защитата на техните лични данни.

Какво представляват личните данни?

Съгласно чл. 2, параграф 1 от ZZLD (Закон за защита на личните данни), лични данни е всяка информация, свързана с физическо лице, която може да бъде идентифицирана пряко или косвено чрез идентификационен номер или чрез една или повече специфични характеристики, като например: физически, физиологична, генетична, психологическа, икономическа, социална или друга идентичност.

Какви данни използваме и за какво?

"Булгариан Ресейлс" ЕООД, използва стандартна услуга на трета страна Google Analytics, с помощта на която проследява посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на уебсайта, което се случва анонимно. За тази цел Google Analytics използва вашия IP адрес, който в повечето случаи може да бъде споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
На нашия сайт можете да бъдете идентифицирани, след като въведете данни във формата за обратна връзка на сайта, чрез която ни изпращате вашите искания, въпроси и / или други съобщения.
Според новите правила, за да отговорим на вашите въпроси, трябва да получим изричното ви съгласие да ни изпратите вашите данни.
Ето защо, преди да изпратите вашите съобщения, ние ви молим да се съгласите да ги изпратите.
"Булгариан Ресейлс" ЕООД, използва вашите изпратени имена, имейл и телефонен номер с единствената цел да отговори на вашите съобщения, свързани с покупка, продажба, наем или консултация по сделки с недвижими имоти.

Запазване и разпространение на вашите данни

"Булгариан Ресейлс" ЕООД, не съхранява предоставените от вас данни под формата на бази данни.
Ние не разкриваме или продаваме получените от вас данни на трети страни. Вашите данни могат да бъдат прехвърлени само на нотариус, банкови служители, съответни лица и услуги и то само в предвидените от закона случаи във връзка със сделки с недвижими имоти, като: покупка, продажба, регистрация на недвижими имоти, застраховка, наем, управление и поддръжка на недвижими имоти, изпълнение на договори за доставка на електроенергия, водоснабдяване, телевизия и интернет.

Защита на информацията

Уебсайтът https://bulgarianresales.com/ използва Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответно уеб сървъра, на който се намира. Също така, комуникацията между клиента и сървъра е двойно криптирана, което предпазва връзката от подслушване, промяна или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това гарантира, че потребителят се свързва с реалните сайтове (а не фалшиво копие) и че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да бъде прочетено или подправено от трети страни. Можете да намерите повече информация за HHTPS на: (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Актуалност на този документ

Тази декларация за поверителност и политика за защита на личните данни може да бъде изменена или допълнена в съответствие с промените в действащото законодателство, по инициатива на "Булгариан Ресейлс" ЕООД, посетителите на уебсайта и клиентите, както и компетентните органи.

Данни за собственика на сайта:
Име: "Булгариан Ресейлс" ЕООД
ЕИК / ДДС: BG175304826
Адресна регистрация: гр. София
ж.к. ЗАПАДЕН ПАРК  бл. 100, , вх.А. ет. 5, ап. 13
Директор: Яна Минченко

Видове недвижими имоти
CEPI - European Association of Real Estate Professions