Let us Guide you Home!
16 years of success

Етапи на придобиване на имот в България

  1. Недвижими имоти в България
  2. / Етапи на придобиване на имот в България
Подробно търсене
10.07.2023

Покупката на имот е сериозен процес, който изисква спазване на изискванията на действащото законодателство, което помага за надеждно застраховане срещу измамници при покупка на жилище. 


!!! Собственик на български имот може да стане както физическо, така и юридическо лице, независимо от неговото гражданство. 

!!! Териториалното местоположение на имота не влияе на процедурата по вписване и плащане, а се извършва от нотариус по местонахождението му.

 !!! Нотариусът в България е длъжен да провери съответствието на представените пред него документи и ако са изпълнени всички изисквания на законодателството, да финализира сделката.


Процесът на закупуване на имот в България

1. Избор на имот и проверка на чистотата на имота
2. плащане на депозит в размер на 2000 евро
3. плащане на остатъка от сумата
4. Нотариално прехвърляне на собствеността
5. Пререгистрация на водомерите и електромерите

Всички етапи на сделката и оформянето на документите могат да бъдат извършени по два начина: 

- лично да дойдете в България за сделката
- да издадете пълномощно, което да представлява интересите ви - този вариант се избира по-често от чуждестранни купувачи.

 

!!! Юристът на компанията "Bulgarian Resales" проверява всеки обект, а купувачите получават задължително извлечение, така че за 16 години активни продажби няма нито една спорна сделка. 


За да избегнете проблеми или затруднения при покупката на жилище в България, горещо ви препоръчваме да се доверите на професионалисти, чийто опит работи за вас.

 

Плащане на депозита за избрания имот

След като избере имот, купувачът заплаща депозит в размер на 2000 евро, който се оформя с договор за депозит с агенцията Bulgarian Resales или с предварителен договор с предприемача. Тази сума е включена в общата цена на имота и гарантира на продавача сериозността на намеренията на купувача, а на купувача - замразяване на цената и продажбата на обекта. 

Ако желаете да закупите апартамент в България от разстояние, сумата на депозита се превежда по разплащателната сметка на адвоката на фирмата, който ще представлява интересите на купувачите в България по време на прехвърлянето на собствеността.

 

Нотариално прехвърляне на права на собственост 

В България документът за собственост се нарича "нотариален акт".

Собствеността върху имота се прехвърля веднага след подписването на нотариалния акт от нотариуса и страните по сделката, както и след последващата му регистрация в съда.
 

Накрая бихме искали да кажем, че намерението да се купи апартамент в България без посредници изисква внимателно проучване на местното законодателство, за което продавачът рядко ще се съгласи да даде необходимото време и което крие реален риск от среща с измамници за сметка на собствените ви спестявания. Независимо от факта, че законодателството се опитва да осигури максимална гаранция за законност на сделките, съществуват и подводни камъни, които сме описали в тази статия. 

Ние сме в полза на спокойствието и надеждността под закрилата на професионалисти.

Видове недвижими имоти
CEPI - European Association of Real Estate Professions