Let us Guide you Home!
16 years of success

Všeobecné podmienky

  1. Domov
  2. / Všeobecné podmienky
Podrobné vyhľadávanie

PODMIENKY POUŽITIA

Vážení návštevníci stránky https://bulgarianresales.com/sk, prečítajte si, prosím, podmienky používania.
Používaním našej webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:
V súvislosti s poskytovanými službami realitná kancelária "Bulgarian Resales" EOOD spracúva vami poskytnuté osobné údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.

Všeobecné ustanovenia

"Bulgarian Resales" EOOD, EIC 175304826 poskytuje realitné služby, ako je prenájom, kúpa a predaj nehnuteľností v Bulharsku.
Naša webová stránka poskytuje rôzne informácie týkajúce sa predaja alebo kúpy nehnuteľností: inzeráty na predaj, prenájom nehnuteľností, recenzie kúpy alebo predaja nehnuteľností, informačné články a recenzie, štatistické informácie a geografické údaje. 

Na stránke sa používajú vlastné materiály realitnej kancelárie "Bulgarian Resales" EOOD, materiály majiteľov nehnuteľností a materiály poskytnuté našimi partnermi alebo materiály prevzaté z otvorených a platených zdrojov vo forme grafických a video súborov, článkov, správ, recenzií priamo súvisiacich s našou činnosťou. 

Snažíme sa, aby naša webová stránka obsahovala aktuálne informácie a ceny nehnuteľností. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ceny nehnuteľností a ďalšie podmienky transakcií s nehnuteľnosťami podliehajú neustálym zmenám a nie sú priamo závislé od nás, vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť ceny a akékoľvek informácie na našej webovej stránke. 

Všetky ceny nehnuteľností uvedené na našej webovej stránke nie sú verejnou ponukou a sú predmetom rokovania.  Nezodpovedáme za nepresné alebo neskoré aktualizácie cien oznámených majiteľmi nehnuteľností, ani za prípadné straty a/alebo ušlý zisk v dôsledku použitia informácií uvedených na našej webovej stránke.

Naše služby môžete využívať len v súlade s týmito podmienkami, ak s nimi nesúhlasíte, máte právo opustiť webovú stránku bulharskej realitnej kancelárie Resales alebo ju nepoužívať. 

Niektoré materiály použité na našej webovej lokalite sú vo vlastníctve tretích strán a ospravedlňujeme sa, že sa nám nepodarilo vopred kontaktovať vlastníka práv k nim. 

Ak máte nárok na autorské práva k materiálu alebo obsahu uvedenému na našej stránke, môžete na naše kontakty zaslať žiadosť o odstránenie takéhoto materiálu a takéhoto obsahu chráneného autorskými právami.

V záujme maximalizácie použiteľnosti našej webovej lokality používame súbory - sušienky. Používaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania súborov - sušienok na našej stránke.

 

CEPI - European Association of Real Estate Professions